♥♥♥ یـ ـکـ خـ ـیـال عــ ــاشـ ــقــ ـانــ ـہ♥♥♥

دفتر عشق

2.jpg


 

دفتر عشـــق که بسته شـد  


 


دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم  

خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون  

به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  

اونیکه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  

بد جوری تو کارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

برای فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  

بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  زدم  


غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

بازی عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  

از تــــو گــــله نمیکنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

از دســـت قــــلبم شاکیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  

چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم  

چــــــــراغ ره تـاریکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم  

دوسـت ندارم چشمای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  

فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو  

آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه  

دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه  

بزن تیر خــــــــــــــــــلاص رو  

ازاون که عاشقــــت بود  

بشنو این التماسرو  

3.jpg

برچسب‌ها: دفتر عشق
♥ جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ توسط پسر تنها نظرات () >

Design By : Bia2skin.ir