باش تا بی اشتها شوم

tanha%20beram%20%5BAloneBoy.com%5D%20darya باش تا بی اشتها شوم

باش؛

تا بی اشتها شوم

نباشی اگر

نان میخرم و آب میخورم

باش؛

تا به هرچه غیر تو

بی اشتها شوم

مثل دو عاشق

که ساعتِ نگاه کردن را

به غذا خوردن

تلف نمی کنند.

/ 0 نظر / 25 بازدید