بی حسم کردی


می خندم!

دیگر تب هم ندارم

داغ هم نیستم

دیگر به یاد تو هم نیستم

سرد شده ام

سرد سرد

نمی دانم

شاید…

شاید دق کرده ام!

کسی چه می داند…

بی حسم کردی.... نسبت به تمام حس های دنیا


/ 1 نظر / 18 بازدید
shaghayegh

کـــــاش بـــودی و میــدیـــدی چشـــــمانـــــم چگونـــــه تقـــــاصِ تمـــــام بیخیالــی هایـتـــــــــ را پـــــس میدهنـــــد ...