من با تو.

ترشحات خوبی هایت
به سنگین ترین نقطه قلبم رسیده است
سبک تر شده ام حالا،مثل پروانه
استشهاد سلولهای بدنم گواهی میدهد
به بیکران شدن روحم در انزوای جسمت
من در ترانه های تو غرق شده ام
جنگ دست و پایم بی فایده است
وقتی روحم را از چنگم در اورده ای
من با تو زنده ام یا مرده ؟

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
sea

چه دنیای عجیبی شد . . ‌ . . . . همه مثله تخم مرغ تو زرد هستن . . . . . خدا شرمنده تواییم تو خوب دای . . . . ما کم لطفی کردیم