یـــه

 

 

 

...یـــه دوش آب گـــــــــــــــــــرم...

...یـــه لباس راحـــــــــــــــت...

...یـــه چایی تــــــــازه دم...

...یـــه موســــــــیقی ملایـــــــــم...

...بـــــه درکـــــــــــــــــــــــــــ...

...کـــه بعضـــی مشـــکلات حــــل نمی شــــــوند...

/ 0 نظر / 17 بازدید