عاشقانه

دلم در صفر مطلق ذوب میشود


وقتی به


“کفش هایت” کنار “کفش هایش” فکر میکنم…

 

 

 

نگران نباش


نمی شود دوستت نداشت


لجم هم که بگیرد از دستت


دفترچه ی خاطراتم


پر از فحش های عاشقانه میشود !

 


 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید