این روزها

کارم از یکی بود و یکی نبود گذشت،من در اوج قصه گم شده ام

 

...این روزها بُرد با کسی ست که بی رحم باشد 

 

از دلتــــ که مایه بگذاریســوخـــــته ای

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
helen

مطالبتون خيلي خوب بود بازم سر ميزنم.

parastook

دنیا اینجوریه دیگه ، اگرگریه کنی میگن کم اورده، بخندی میگن دیونست ، اگردل ببندی تنهات میزارن، عاشق بشی دلتو میشکنن ، با این حال باید لحظه هایی را گریست، دمی راخندید ساعتی را دل بست وعمری را عاشقانه زیست ... !

parastook

میدانی درد چیست ؟ نگاهت که رفت . . . نه !!! شاید شانه ای که دیگر وجود ندارد . . . نه !!! دل شکسته ام . . . نه !!! اعتمادی که دیگر وجود ندارد . . . نه !!! تنهایم . . . نه !!! نمیدانی . تو نمیدانی که دختر بودن درد است . دختر که باشی رفتن نگاه ها و دست ها سخت میشود . دختر که باشی راحت تر میشکنی . دختر که باشی نگاه ها فرق دارند . حتی اگر به تمام دنیا خوب نگاه کنی باز تمام دنیا میتواند به تو بد نگاه کند . . . دختر بودن گاهی وقتا یک درد است . . . ! سلام قالبتم هم قشنگه موفق باشی[گل][گل]