دلم

 

 

 

 

دلم می خواهد ترانه ی خداحافظی را بنویسم ،

 

 

 

واژه ها فرار می کنند .

 

 

 

دلم طاقت نمی آورد .

 

 

 

اشک ها امان نمی دهند ...

 

 

 

نمی دانم ، شاید من هم روزی بی خداحافظی بروم !

 

/ 0 نظر / 17 بازدید