بودنت مهم است

عاشقانه

 

 

هوا را هر چقدر نفس بکشی ، باز برای کشیدنش بال بال میزنی . . .

عین تو ک هرچقدر باید باشی ، باز باید باشی . . .

می فهمی چه می گویم ؟

بودنت مهم است عشق من ، همین . . .

/ 0 نظر / 30 بازدید